Doświadczenie zawodowe w CV – jak opisać doświadczenie w CV? Praktyczne wskazówki i przykłady

Doświadczenie zawodowe to obok umiejętności i profilu zawodowego najważniejsza sekcja w CV każdego kandydata. Zadaniem tej części Twojego podania o pracę, jest przekonanie potencjalnego pracodawcy, że jesteś idealnym kandydatem na dane stanowisko, posiadającym nie tylko wiedzę i specjalistyczne kwalifikacje, ale także umiejętność wykorzystania ich w praktyce. Dowiedz się, jak opisać doświadczenie zawodowe w CV, jakich błędów unikać i na co zwrócić szczególną uwagę. 

Jak opisać doświadczenie w CV? Spis treści:

Doświadczenie zawodowe - definicja

Co to jest doświadczenie? Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy definiuje doświadczenie zawodowe jako doświadczenie uzyskane w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy. Doświadczenie zawodowe w CV to opis wykonywanych przez Ciebie zawodów i zajmowanych stanowisk, a także największych osiągnięć. Na jego podstawie pracodawca podejmie decyzję o zaproszeniu Cię na kolejny etap rekrutacji. 

Doświadczenie zawodowe - co wpisać w najważniejszej sekcji Twojego CV?

Wiesz już, czym jest doświadczenie zawodowe, ale nadal zastanawiasz się, jakie informacje powinna zawierać ta sekcja CV? Co do zasady opis doświadczenia powinien zawierać następujące informacje:

 • nazwy firm, z którymi dotychczas współpracowałeś
 • nazwy stanowisk, które zajmowałeś
 • miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia pracy w każdym miejscu 
 • listę najważniejszych obowiązków na danym stanowisku (3 do 6 podpunktów)
 • kluczowe osiągnięcia i sukcesy, Twój wkład w rozwój każdej z firm
Jak opisać zakres obowiązków w CV?

Jak opisać zakres obowiązków w CV?

Od czego zacząć opisywanie doświadczenia zawodowego? Najpierw dokładnie przeczytaj treść oferty pracy, na którą aplikujesz. Twoje CV powinno w jak największym stopniu odpowiadać na wymagania pracodawcy, dlatego w pierwszej kolejności wymień te obowiązki i osiągnięcia, które bezpośrednio wiążą się z danym stanowiskiem. Częstym błędem jest zbyt szczegółowy opis doświadczenia, zawierający wiele informacji zbędnych z punktu widzenia rekrutera. Staraj się pisać konkretnie i wymieniać tylko najważniejsze obowiązki. To pokaże Twój profesjonalizm i zwiększy Twoje szanse na otrzymanie zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. 

Jak opisać doświadczenie w CV - czy musisz wypisać wszystkie miejsca pracy?

Zazwyczaj w CV umieszcza się 2-3 miejsca pracy, w których byłeś zatrudniony w ciągu ostatnich 10 lat. Pracownicy z dużym doświadczeniem powinni umieścić w swoim życiorysie jedynie stanowiska, na których wykonywali obowiązki związane z ofertą, na którą aplikują. Pracodawcy uznają za doświadczenie zawodowe również prace dorywcze staże, praktyki i wolontariaty, jednak dotyczy to przede wszystkim kandydatów, którzy poszukują pierwszej pracy. Pracownicy z dużym stażem pracy tego rodzaju doświadczenie mogą opisać w swoim CV w sekcji “aktywność dodatkowa”. 

Chcesz CV, które pomoże znaleźć Ci prace?

Doświadczenie zawodowe w CV - gdzie je umieścić?

Nawet jeśli Twoje CV jest bardzo rozbudowane i liczy więcej niż jedną stronę A4, przebieg doświadczenia zawsze powinien być umieszczony na pierwszej stronie. Osoba rekrutująca skanując dokumenty aplikacyjne wzorkiem, najpierw zapoznaje się z podsumowaniem zawodowym, a następnie, jeśli uzna, że dany kandydat może spełniać wymagania pracodawcy, przechodzi do przeanalizowania doświadczenia zawodowego. Zazwyczaj umieszcza się je zaraz pod opisem profilu zawodowego.

Przebieg dotychczasowego doświadczenia - jaka kolejność będzie najlepsza?

Opisując w CV swoje doświadczenie zawodowe, powinieneś zastosować tzw. odwróconą chronologię. Oznacza to, że ostatnie miejsce pracy umieszczone jest na samej górze sekcji. Wymieniaj kolejne miejsca, cofając się w przeszłość. W ten sposób opisz wszystkie doświadczenia zawodowe, uwzględniając dokładny okres zatrudnienia. Podaj miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia współpracy.  

Zobacz nasze wzory CV

Kwalifikacje zawodowe doświadczonego pracownika - opis stanowiska pracy przykład

Jesteś wykwalifikowanym pracownikiem z wieloletnim stażem zawodowym i nie wiesz, jak opisać przebieg doświadczenia? Oto przykładowy opis stanowiska pracy – wzór przedstawiający progres kariery zawodowej od stanowiska asystenta księgowego do starszego księgowego, zawierający kluczowe obowiązki i osiągnięcia na każdym stanowisku.

01.2019 – obecnie, XYZ Sp. z o.o., Warszawa

Stanowisko: Starszy Księgowy

Zakres obowiązków:

 • Nadzór nad miesięcznymi, kwartalnymi i rocznymi zamykaniami księgami.
 • Koordynacja i przygotowywanie dokumentacji do audytów zewnętrznych.
 • Współpraca z zespołem audytorów.
 • Zarządzanie zespołem księgowych.

Osiągnięcia: 

Optymalizacja procesów księgowych, co przyczyniło się do skrócenia cyklu zamknięcia księg o 20%.

03.2015 – 12.2018, ABC S.A., Poznań

Stanowisko: Księgowy

Zakres obowiązków: 

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych, ewidencjonowanie transakcji, przygotowywanie dokumentów księgowych i prowadzenie analiz finansowych.
 • Współpraca z zespołem do spraw zakupów w celu opracowania i monitorowania budżetów działów.

Osiągnięcia: 

Uczestnictwo w wdrażaniu nowego systemu ERP, co zwiększyło efektywność procesów księgowych o 30%

06.2012 – 02.2015, DEF Sp. z o.o., Gdańsk

Stanowisko: Asystent Księgowy 

Zakres obowiązków: 

 • Pomoc w przygotowywaniu miesięcznych i rocznych sprawozdań finansowych oraz w sporządzaniu deklaracji podatkowych.
 • Zarządzanie obiegiem dokumentów księgowych i dbanie o ich prawidłowe archiwizowanie.
 • Współpraca z działem kadrowym w zakresie rozliczeń wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych.

 

Doświadczenie zawodowe w CV własna działalność - opis doświadczenia przedsiębiorcy

Podając doświadczenie zawodowe w CV przedsiębiorcy prowadzącego własną działalnością gospodarczą, warto skoncentrować się na osiągnięciach, umiejętnościach oraz pełnionych rolach.

02.2017 – obecnie, Twoja Firma Sp. z o.o., Łódź

Stanowisko: Założyciel i CEO

Zakres obowiązków:

 • Założenie i prowadzenie firmy działającej w branży XYZ.
 • Rozwój i wdrożenie strategii marketingowej.
 • Zarządzanie zespołem 20 pracowników.
 • Negocjacje i podpisywanie umów z kluczowymi partnerami biznesowymi oraz dostawcami.

Osiągnięcia: 

Zwiększenie przychodów firmy o 300% w ciągu pierwszych 3 lat działalności.

Zbudowanie bazy ponad 10,000 aktywnych klientów i stabilnej sieci współpracowników.

 

Sprawdź też nasze przykładowe CV

 

Opis doświadczenia zawodowego wzór dla studentów i absolwentów

Doświadczenie zawodowe – co wpisać, jeśli dopiero skończyłeś szkołę i szukasz pierwszej pracy? W przypadku studentów i uczniów poszukujących pierwszej pracy sekcja opisująca doświadczenie zawodowe obejmuje zazwyczaj aktywności i obowiązki wykonywane w ramach stażów, projektów akademickich, wolontariatów czy działalności w kołach naukowych. Skup się na podkreśleniu konkretnych umiejętności, zdobytej wiedzy i osiągnięć.

06.2022 – 09. 2022 ABC Sp. z o.o., Kraków

Stanowisko: Stażysta ds. Marketingu

Zakres obowiązków: 

 • Współtworzenie materiałów promocyjnych, prezentacji i postów na media społecznościowe.
 • Pomoc w organizacji i promocji wydarzeń firmowych i webinarów.
 • Analiza danych z Google Analytics, monitorowanie i analiza efektywności kampanii marketingowych.
 • Współpraca z zespołem w zakresie realizacji strategii content marketingowej.

Osiągnięcia: 

Wykorzystanie w praktyce wiedzy zdobytej w trakcie studiów i doskonalenie umiejętności korzystania z narzędzi Google Analytics.

02.2022 – 06.2022, Uniwersytet XYZ, Warszawa

Stanowisko: Asystent w Projekcie Badawczym

Zakres obowiązków:

 • Przeprowadzenie badania rynku na temat preferencji konsumenckich w sektorze XYZ, ankietyzacja ponad 200 respondentów i analiza danych.
 • Opracowywanie raportów i prezentacji na podstawie analizowanych danych.
 • Współpraca z zespołem badawczym w celu identyfikacji i analizy trendów rynkowych.

Osiągnięcia:

Nagroda główna w konkursie na projekt naukowy, organizowanym przez Uniwersytet XYZ.

 

Nasze Szablony CV

Czego unikać opisując w CV doświadczenie zawodowe - przykłady

Pracownicy z długim stażem pracy powinni unikać opisywania w CV doświadczenia zdobytego podczas praktyk, programów stażowych i prac dorywczych.

Zrezygnuj z podawania informacji o miejscach pracy, które nie są w żaden sposób związane ze stanowiskiem, na które aplikujesz.

Nie ukrywaj przerw w zatrudnieniu. Jeśli w Twojej historii zawodowej obecne są większe luki czasowe, spowodowane opieką nad członkami rodziny, redukcją etatów i poszukiwaniem pracy lub chorobą, wyjaśnij je w swoim liście motywacyjnym – w ten sposób unikniesz podejrzeń rekrutera o zatajanie informacji i ewentualnych kłopotliwych pytań podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Brak konkretnych dat w CV (np. podawanie wyłącznie roku zatrudnienia, z pominięciem miesiąca) może spowodować natychmiastowe odrzucenie Twojej aplikacji. Jeśli piszesz, że w firmie X pracowałeś w 2019 roku, rekruter nie będzie wiedział, czy okres tej współpracy liczył 12 miesięcy, czy zaledwie kilka tygodni.

Zły format CV – Twoje doświadczenie zawodowe powinno znaleźć się w życiorysie jak najwyżej. Zazwyczaj umieszcza się je pod profilem zawodowym, tak, aby rekruter mógł szybko się z nim zapoznać.

I najważniejsze – nie kłam! Opisując w CV swoje doświadczenie zawodowe, nigdy nie podawaj nieprawdziwych informacji. Większość z nich będzie łatwa do wykrycia i może postawić Cię w trudnej sytuacji.

Chcesz CV, które pomoże znaleźć Ci prace?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *