Umiejętności do CV – jakie umiejętności wpisać w CV?

Umiejętności, zaraz obok doświadczenia i podsumowania zawodowego, to najważniejsza sekcja w CV każdego kandydata. Twoje kompetencje zawodowe powinny skutecznie przekonać rekrutera lub potencjalnego pracodawcę, że jesteś idealnym kandydatem na stanowisko, na które aplikujesz i doskonale poradzisz sobie z powierzonymi Ci obowiązkami. Chcesz wiedzieć, jakie umiejętności w CV możesz wymienić i jak opisać je w sposób, który zainteresuje potencjalnego pracodawcę? Przedstawiamy kompleksowy poradnik – co wpisać w umiejętnościach w CV, aby zdobyć wymarzoną pracę?

Umiejętności do CV - spis treści:

Co to są umiejętności? Jakie umiejętności wpisać do CV?

Słownik języka polskiego PWN definiuje umiejętności jako praktyczną znajomość pewnej dziedziny. Można powiedzieć, że umiejętności to zestaw określonej wiedzy i kompetencji, nabywanych w wyniku nauki lub praktyki, które wykorzystuje się do osiągania konkretnych celów. W kontekście CV umiejętności to konkretne zdolności i kompetencje istotne dla potencjalnego pracodawcy. Nie jesteś pewien, jakie umiejętności wpisać w CV? Dokładnie przeanalizuj ogłoszenie, na które aplikujesz. Sprawdź, jakie niezbędne kompetencje zostały w nim wymienione i które spośród posiadanych przez Ciebie umiejętności mogą okazać się przydatne na konkretnym stanowisku pracy.

Chcesz CV, które pomoże znaleźć Ci prace?

Umiejętności w CV - przykładowe umiejętności twarde, miękkie i językowe

Powiedzieliśmy już, że to, jakie umiejętności powinieneś umieścić w swoim życiorysie zawodowym, zależy od tego, czego pracodawca wymaga od Ciebie na danym stanowisku. Aby osoba rekrutująca mogła szybko zapoznać się z Twoją kandydaturą, warto podzielić kompetencje w CV na bardziej sprecyzowane kategorie. Umiejętności w pracy zazwyczaj dzieli się na twarde, miękkie oraz językowe. W osobnej podkategorii możesz wymienić umiejętności dodatkowe, które nie są bezpośrednio związane ze stanowiskiem, na które aplikujesz lub nie były wymienione w ogłoszeniu o pracę. Może to być chociażby znajomość konkretnych przepisów prawnych, pierwsza pomoc lub posiadanie prawa jazdy określonej kategorii.

Twarde umiejętności do CV - przykłady

Umiejętności twarde, nazywane też umiejętnościami technicznymi, to konkretne, mierzalne zdolności i wiedza, które można nabyć poprzez formalne wykształcenie, szkolenia, kursy lub praktykę. Są one zazwyczaj zależne od danej branży lub stanowiska pracy. Mogą być potwierdzone certyfikatami lub testami praktycznymi. W wielu zawodach umiejętności twarde są kluczowym kryterium przy rekrutacji, dlatego ważne jest, aby dokładnie i precyzyjnie przedstawić je w swoim CV. Jakie mogą być umiejętności twarde? Oto przykłady:

  • znajomość konkretnych narzędzi lub maszyn;
  • obsługa specjalistycznych programów do zarządzania projektami, komunikacji, biurowych lub graficznych;
  • znajomość języków programowania;
  • umiejętności rzemieślnicze, takie jak spawanie, hydraulika, stolarstwo;
  • umiejętność czytania rysunków technicznych;
  • fotografia i obróbka zdjęć;
  • przeprowadzanie procedur medycznych;
  • operacje księgowe;
  • zarządzanie budżetem.

Co wpisać w umiejętnościach językowych w CV?

Umiejętności miękkie odnoszą się do interpersonalnych zdolności oraz cech charakteru, które wpływają na to, jak osoba komunikuje się z innymi, w jaki sposób rozwiązuje problemy i jak funkcjonuje w środowisku pracy. W odróżnieniu od umiejętności twardych, które są specyficzne i łatwo mierzalne, umiejętności miękkie są bardziej ogólne i odnoszą się do postaw i zachowań. Przy dodawaniu umiejętności miękkich do CV ważne jest, aby być szczerym i nie przesadzać z ich ilością. Lepiej skupić się na kilku kluczowych kompetencjach, które są szczególnie istotne dla danego stanowiska, niż próbować wymienić wszystkie możliwe. Przykładowe umiejętności miękkie to między innymi:

 • analityczne myślenie, kreatywność w rozwiązywaniu problemów;
 • elastyczność i zdolność dostosowywania się do sytuacji i środowiska;
 • empatia, rozumienie i akceptowanie emocji innych osób;
 • zdolność do jasnego i efektywnego przekazywania informacji oraz słuchania innych;
 • zdolność do zarządzania konfliktami i radzenia sobie w sytuacji spornej;
 • perswazja i umiejętności negocjacyjne;
 • terminowość, rzetelność i odpowiedzialność za powierzone obowiązki;
 • zmysł estetyczny i zdolności artystyczne.

Jak opisać umiejętności w CV?

Opis umiejętności w CV powinien być klarowny i konkretny. Zacznij od najważniejszych umiejętności, wymienionych w ogłoszeniu o pracę. Pisz w sposób sprecyzowany i unikaj ogólników. Ogólne stwierdzenia, takie jak „umiejętność pracy w zespole”, “znajomość programów biurowych” czy „komunikatywność”, często tracą swoją wartość, jeśli nie są poparte konkretnymi przykładami. Dla rekrutera znacznie cenną informacją będzie np. “umiejętność pracy w 20-osobowym zespole”, “zaawansowana znajomość programów MS Office”, “zdolność precyzyjnego wypowiadania się, słuchania i rozwiązywania konfliktów”.


Przy każdej umiejętności w CV warto jest również podać poziom jej zaawansowania. Możesz przedstawić je w sposób słowny (“podstawowa/zaawansowana znajomość”, “biegłość”, “doskonałe umiejętności” itp) lub graficzny. Profesjonalne, internetowe kreatory CV dają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności np. na 5-stopniowej skali, przydatnej zwłaszcza w przypadku umiejętności językowych. Pamiętaj, że Twoje CV powinno być zwięzłe i czytelne. Ile umiejętności wymienić w CV? W większości przypadków 5-10 dobrze dobranych umiejętności będzie wystarczające. Dla bardziej specjalistycznych stanowisk, na których wymagane są konkretne umiejętności techniczne czy certyfikaty, lista może być dłuższa.

CV wzór umiejętności dla pracownika księgowości

Umiejętności twarde:

 • Prowadzenie pełnej księgowości firmy według polskich standardów rachunkowości.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych, bilansów i rachunków zysków i strat.
 • Przygotowywanie deklaracji podatkowych (PIT, VAT, CIT) oraz rozliczeń z ZUS.
 • Obsługa programów księgowych takich jak Comarch, Symfonia, Enova, Raks.
 • Kontrola i księgowanie faktur i innych dokumentów księgowych.
 • Przygotowywanie analiz finansowych oraz prognoz budżetowych.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz amortyzacji.
 • Rozliczenia z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.
 • Zarządzanie płynnością finansową oraz kontrola sald bankowych.

Umiejętności miękkie:

 • Doskonałe umiejętności analityczne.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie z dużą ilością informacji.
 • Skuteczna komunikacja z klientami oraz działami wewnętrznymi firmy.
 • Zdolność szybkiego adaptowania się do zmian w przepisach prawnych i standardach księgowości.

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie i interpretację dokumentów finansowych.
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego i gospodarczego.
 • Doświadczenie w pracy z narzędziami do analizy finansowej i raportowania.
umiejetnosci w cv jak opisac

Przykłady umiejętności do CV dla cieśli:

Umiejętności techniczne:

 • Znajomość technik ciesielskich używanych w budownictwie drewnianym oraz tradycyjnym.
 • Umiejętność czytania i interpretacji rysunków technicznych i planów budowlanych.
 • Przygotowywanie i montaż elementów konstrukcyjnych z drewna, takich jak belki, słupy, więźby dachowe.
 • Operowanie narzędziami ciesielskimi.
 • Montaż i instalacja okien, drzwi oraz innych elementów drewnianych w budynkach.
 • Doświadczenie w pracy z różnymi gatunkami drewna oraz materiałami pokrewnymi.
 • Zabezpieczanie konstrukcji drewnianych przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak wilgoć czy szkodniki.
 • Naprawa i renowacja starych konstrukcji drewnianych.

Umiejętności miękkie:

 • Zdolność do pracy w różnych warunkach atmosferycznych i adaptacji do zmieniających się sytuacji na budowie.
 • Dokładność i dbałość o szczegóły.
 • Umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
 • Umiejętność zarządzania czasem i efektywnego planowania pracy.

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Znajomość przepisów BHP obowiązujących na budowie.
 • Znajomość języka niemieckiego w stopniu umożliwiającym komunikację na budowie.

 

Czego nie wpisywać w sekcji umiejętności w CV? Jakich błędów unikać?

Wiesz już, że opis umiejętności w Twoim CV powinien zawierać rzetelne dane, istotne z punktu widzenia Twojego potencjalnego pracodawcy. Warto jednak wspomnieć także o tym, jakich informacji nie powinno się umieszczać w sekcji umiejętności. Jakie kompetencje nie robią dobrego wrażenia na rekruterach?

 • Ogólnikowe i banalne stwierdzenia

Nawet jeśli uważasz, że “komunikatywność”, “sumienność” czy “kreatywność” to Twoje największe zalety, o których warto wspomnieć w CV, tego rodzaju informacje nie dają potencjalnemu pracodawcy pełnego obrazu Twojego profilu zawodowego.  Umiejętności miękkie możesz popierać przykładami: “kompetencje liderskie i umiejętność zarządzania 10-osobowym zespołem”, “zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków” czy też “kreatywność i wysoce rozwinięte zdolności manualne”. Zawsze podawaj także nazwy konkretnych programów lub narzędzi, z których potrafisz korzystać. Staraj się również unikać sformułowań takich jak “obsługa komputera”. W dzisiejszych czasach jest to podstawowa umiejętność niemalże każdego pracownika. 

 • Nieaktualne informacje

Twoje CV powinno być zawsze aktualne i dostosowane do oferty pracy, na którą aplikujesz. Dotyczy to także umiejętności. Nie wymieniaj więc kompetencji związanych z narzędziami lub metodami, które wyszły już z użycia.

 • Umiejętności, które nie są związane z ofertą pracy

Skup się na umiejętnościach, których wymaga od Ciebie pracodawca. Jeśli aplikujesz na stanowisko doradcy klienta w banku, dla rekrutera informacje o Twoich zdolnościach programistycznych lub cukierniczych nie będą istotne, a wręcz mogą zaszkodzić Twojemu wizerunkowi jako profesjonalisty. Jeśli uważasz, że posiadasz wyjątkowe umiejętności, które nie pojawiły się w ogłoszeniu o pracę, możesz ewentualnie umieścić je w sekcji informacje dodatkowe CV lub zainteresowania.

 • Zbyt niski poziom umiejętności

Jeśli w ogłoszeniu o pracę, na które odpowiadasz, pojawia się informacja o umiejętności, którą masz opanowaną w bardzo podstawowym stopniu, koniecznie zaznacz to w swoim CV. Lepiej jest podkreślić, że posiadasz np. “podstawową znajomość programu księgowego Comarch”, niż wprowadzić rekrutera w błąd lub sugerować, że doskonale opanowałeś umiejętność, z którą miałeś niewielką styczność. 

 • Zbyt dużo umiejętności w CV

Nawet jeśli jesteś bardzo doświadczonym specjalistą, który może pochwalić się wieloma technicznymi i interpersonalnymi umiejętnościami, w swoim CV zaznacz jedynie te najważniejsze. Dzięki temu rekruter będzie mógł łatwiej dotrzeć do kluczowych informacji na twój temat. 

Chcesz CV, które pomoże znaleźć Ci prace?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *