Ile wynosi najniższa krajowa 2023?

Najniższa krajowa to potoczne określenie płacy minimalnej, czyli ustalonego przez rząd najniższego wynagrodzenia, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych, dlatego każda osoba podejmująca pracę, powinna być świadoma tego, ile wynosi aktualna najniższa krajowa.

Ile wynosi najniższa krajowa 2023? Spis treści:

ile wynosi najniższa krajowa

Co to jest najniższa krajowa?

Najniższa krajowa to potoczne określenie minimalnego wynagrodzenia, jakie pracodawca jest prawnie zobowiązany wypłacić pracownikowi za pełny miesiąc pracy. Ustawowo określone minimalne wynagrodzenie, ma zadanie chronić pracowników przed niskimi zarobkami. W Polsce minimalne wynagrodzenie odnosi się do wynagrodzenia brutto, co oznacza, że od tej kwoty będą potrącone składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatek dochodowy. Wysokość minimalnego wynagrodzenia jest uzgadniana przez Radę Dialogu Społecznego, a wstępna propozycja płacy minimalnej ustalana jest w oparciu o prognozowaną na kolejny rok wysokość wzrostu cen, czyli inflacji.

Jaka jest najniższa krajowa w 2023?

W Polsce co roku podejmowane są decyzje dotyczące aktualizacji płacy minimalnej, a jej wysokość jest przedmiotem negocjacji między przedstawicielami rządu, pracodawców i związków zawodowych. W 2023 roku najniższa krajowa Rozporządzeniem Rady Ministrów wzrosła dwukrotnie.

1 stycznia 2023 roku wynagrodzenie minimalne brutto dla pracowników zatrudnionych na pełen etat na umowę o pracę z 3010 zł, obowiązującego w 2022 roku wzrosło do 3490 zł brutto. Następnie od 1 lipca 2023 r. została podniesiona do 3600 zł.

Dwukrotnemu zwiększeniu uległa także minimalna stawka godzinowa. 1 stycznia najniższa krajowa 2023 na godzinę wzrosła do 22,80 zł brutto, a 1 lipca 2023 została ponownie podniesiona do 23,50 zł brutto. Co dokładnie oznacza to dla pracowników?

Chcesz CV, które pomoże znaleźć Ci prace?

Najniższa krajowa 2023 netto i brutto

 

Brutto

Netto

Umowa o pracę: najniższa krajowa 2023 od stycznia 

3490 zł

2397,56 zł

Umowa o pracę: najniższa krajowa 2023 od lipca 

3600 zł

2784 zł

Umowa zlecenie: najniższa krajowa 2023 na godzinę od stycznia 

22,80 zł

16,41 zł

Umowa zlecenie: najniższa krajowa 2023 na godzinę od lipca 2023

23,50 zł

17 zł 

Trzeba podkreślić, że płaca minimalna nie obowiązuje w przypadku umowy o dzieło!

ile wyniesie najniższa krajowa

Najniższa krajowa 2024 - ile wyniesie?

Zgodnie z rozporządzeniem opublikowanym w Dzienniku Ustaw minimalne wynagrodzenie w 2024 roku ponownie wzrośnie dwa razy.

Od 1 stycznia 2024 roku najniższa krajowa będzie wynosiła 4242 zł brutto, czyli 3 221,98 zł netto, a minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 27,70 zł brutto. Od 1 lipca 2024 roku minimalne wynagrodzenie wyniesie 4300 zł brutto, co daje 3261,53 zł netto, natomiast minimalna stawka godzinowa zwiększy się do 28,10 zł brutto.

Najniższa krajowa - argumenty za i przeciw

Najniższa krajowa w Polsce od wielu lat jest tematem debat ekspertów. Wielu z nich argumentuje, że wysoka płaca minimalna jest niezbędna do zapewnienia pracownikom godnego standardu życia. Kontrowersje dotyczące płacy minimalnej dotyczą przede wszystkim ryzyka wzrostu cen i odsetka osób bezrobotnych.

Argumenty przemawiające za wysoką płacą minimalną:

  • Korzyści dla pracownika: ustalanie konkretnej wysokości minimalnego wynagrodzenia ma na celu zapewnienie, że pracownicy otrzymują za swoją pracę godziwe wynagrodzenie, pozwalające na pokrycie podstawowych potrzeb. Najniższa krajowa zmniejsza poziom ubóstwa i zapobiega wyzyskowi. 
  • Korzyści dla pracodawcy: pracownicy, którzy dzięki wyższej minimalnej płacy dostają wyższą pensję, rzadziej rozważają zmianę pracy, a do tego odczuwają większą satysfakcję i pracują wydajniej. 
  • Korzyści dla państwa: wysoka płaca minimalna prowadzi do zwiększenia konsumpcji. Oznacza to, że pracownicy otrzymujący wyższe wynagrodzenie doprowadzają do pobudzenia gospodarki.

Argumenty przeciwko wysokiej płacy minimalnej:

  • Przeciwnicy wysokiej płacy minimalnej twierdzą, że może ona prowadzić do wzrostu bezrobocia. Pracodawcy nie będą w stanie utrzymać dotychczasowej liczby pracowników przy wyższych kosztach pracy.
  • Rosnąca najniższa krajowa zmusza przedsiębiorstwa do inwestowania w technologie, które zastępują pracowników, co prowadzi do likwidowania miejsc pracy.
  • Aby zrekompensować wyższe koszty wynikające z płacy minimalnej, przedsiębiorstwa podnoszą ceny produktów lub usług, czym obciążają konsumentów.
  • Najbardziej narażone na negatywne skutki związane z podwyżką płacy minimalnej są małe przedsiębiorstwa, mające niższe marże zysku niż duże korporacje.

Najniższa krajowa w Polsce

22 z 27 krajów Unii Europejskiej regulują wynagrodzenie minimalne przepisami prawa. W porównaniu z krajami Europy Zachodniej – Luksemburgiem, Francją czy Wielką Brytanią – najniższa krajowa w Polsce jest wciąż stosunkowo niska. Jednak w regionie Europy wschodniej jest ona najwyższa. Polska gwarantuje większe bezpieczeństwo najsłabiej zarabiającym niż zamożniejsze od nas Czechy czy Estonia. Jeśli uwzględnimy koszty życia, okazuje się, że wyprzedzamy także Chorwację i Portugalię. Kwestia płacy minimalnej jest złożona i wielowymiarowa. Niektóre badania sugerują, że wpływ płacy minimalnej na zatrudnienie nie prowadzi ani do znaczącego wzrostu, ani do spadku liczby miejsc pracy. Pracodawcy, pracownicy, ekonomiści czy politycy, mają  na ten temat odmienne opinie, a decyzje w sprawie wysokości płacy minimalnej często są wynikiem kompromisu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *