Dane osobowe w CV – jakie dane personalne podać w CV?

CV jest Twoją wizytówką rynku pracy. Jako narzędzie marketingowe służące do promowania twoich umiejętności, doświadczenia i osiągnięć, musi zawierać konkretne dane osobowe, które pozwalają pracodawcom nie tylko zidentyfikować Cię, ale także na skuteczny kontakt z Tobą. Jakie dane osobowe w CV są absolutnie niezbędne, a które nie powinny znaleźć się w Twoich dokumentach aplikacyjnych? Jak zaprezentować swoją kandydaturę w sposób autentyczny, a jednocześnie zminimalizować ryzyko wykorzystania Twoich danych w niewłaściwy sposób?

Spis Treści

dane osobowe w cv spis tresci

Dane osobowe - definicja

Dane osobowe w rozumieniu RODO oznaczają wszelkie informacje, których można użyć do identyfikacji tożsamości osoby fizycznej. Przykładowe dane osobowe to m in.: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail (zawierający imię i nazwisko), numer dowodu tożsamości, dane o lokalizacji, adres IP lub dane przechowywane przez szpital lub lekarza, które mogą jednoznacznie wskazywać tożsamość danej osoby.

Warto podkreślić, że wszystkie wymienione wyżej elementy, jako pojedyncze informacje nie będą stanowiły danych osobowych. Samo imię, nazwisko, ulica, miasto czy data urodzenia nie umożliwiają ustalenia Twojej tożsamości. Dopiero w zestawieniu, np. imię i nazwisko, nazwisko i data urodzenia lub adres zamieszkania i imię, stanowią dane osobowe, a przez to podlegają ochronie.

Dane osobowe w CV - jakich informacji potrzebuje pracodawca?

Podstawowe dane personalne, takie jak imię, nazwisko i dane kontaktowe stanowią niezbędną część twojego CV. Pozwalają one rekruterom wyróżnić Cię spośród pozostałych kandydatów i skontaktować się z Tobą w przypadku zakwalifikowania do dalszych etapów rekrutacji. Dane osobowe w CV, niezbędne z punktu widzenia pracodawcy, to:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.

Data urodzenia i adres w CV - czy musisz podawać te informacje?

Decyzja o podaniu w CV dodatkowych danych osobowych, takich jak adres zamieszkania i data urodzenia należy do kandydata. Nie wiesz, czy podawać w CV adres zamieszkania? Gdy miejsce zamieszkania kandydata znajduje się blisko siedziby firmy, ta informacja może być istotna dla pracodawcy atutem. Jeśli natomiast aplikujesz do firmy, która znajduje się daleko od Twojego aktualnego miejsca zamieszkania, na przykład w innym mieście lub województwie, warto zaznaczyć swoim CV lub liście motywacyjnym, że jesteś gotowy na relokację lub planujesz przeprowadzkę. Dzięki temu zaoszczędzisz potencjalnemu pracodawcy niespodzianek podczas rozmowy rekrutacyjnej.

Podobnie wygląda kwestia informacji o dacie urodzenia. Kiedy chcesz podkreślić, że mimo młodego wieku posiadasz odpowiednie kwalifikacje lub aplikujesz do branży, w której wiek może być istotnym czynnikiem, np. modeling, media czy aktorstwo, możesz zamieścić w CV swoją datę urodzenia. Jeśli jednak zależy Ci na ochronie własnych danych osobowych lub chcesz uniknąć ewentualnej dyskryminacji ze względu na wiek, możesz pominąć te dane w swoim życiorysie.

data urodzenia i adres w cv

Jak podać adres e-mail w profesjonalnym CV?

Wspomnieliśmy już, że adres e-mail jest jedną z podstawowych danych osobowych, dającą pracodawcy możliwość skontaktowania się z kandydatem. Dane personalne w CV powinny być wiarygodne i łatwe do zweryfikowania. Adres e-mail zawarty w dokumentach aplikacyjnych powinien zawierać Twoje imię i nazwisko. Na co dzień korzystasz z prywatnego adresu, zawierającego pseudonim lub przypadkowe ciągi liczb? Skorzystaj z jednej z popularnych poczt e-mail i stwórz nowy adres, przeznaczony do kontaktu z rekruterami. Pamiętaj, że profesjonalny adres e-mail to element budowania pozytywnego wizerunku w oczach potencjalnego pracodawcy. Zwróć uwagę, aby był on zgodny z Twoimi profilami w branżowych mediach społecznościowych, takich jak LinkedIn, aby ułatwić pracodawcom i rekruterom skontaktowanie się z Tobą.

Chcesz CV, które pomoże znaleźć Ci prace?

Jakie dane w CV zwiększą skuteczność Twojej aplikacji?

Inne opcjonalne dane osobowe w CV, które mogą pomóc Ci w przyciągnięciu uwagi potencjalnego pracodawcy to linki do profili w branżowych mediach społecznościowych, blogów lub stron internetowych, które prowadzisz. Link do profilu na platformie mediów społecznościowych, taki jak LinkedIn czy Facebook, zwykle zawiera nazwę użytkownika pozwalającą zidentyfikować konkretną osobę fizyczną, a więc stanowi rodzaj danych osobowych. Udostępnienie w CV linków do Twojej działalności internetowej może przekonać rekrutera o Twoim profesjonalizmie i zaangażowaniu.

W kontekście przepisów o ochronie danych osobowych również zdjęcie uznawane jest za dane personalne. Mimo braku formalnego obowiązku umieszczania zdjęcia w dokumentach aplikacyjnych, w Polsce jest to powszechna praktyka. Zdjęcie w CV pomaga w pozytywnym promowaniu Twojej osobistej marki i budowaniu relacji z potencjalnym pracodawcą, już na początkowym etapie rekrutacji. Może okazać się istotne również w sytuacji, gdy aplikujesz na stanowisko związane reprezentowaniem firmy lub kontaktem z klientem.

Jakie dane osobowe podlegają ochronie?

Ochrona danych osobowych w CV w procesie rekrutacji ma bezpośredni wpływ nie tylko na bezpieczeństwo pracownika, ale także na reputację organizacji oraz jakość i efektywność procesów rekrutacyjnych. Dane osobowe, które podlegają ochronie, są definiowane przez Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych. RODO określa, że ochronie danych osobowych podlegają wszystkie informacje, które można wykorzystać do zidentyfikowania konkretnej osoby, czyli dane, które można przypisać jednostce. Są to między innymi dane identyfikacyjne, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania czy numer dowodu osobistego, dane demograficzne, zdrowotne, a także ekonomiczne. Oznacza to, że wszystkie dane osobowe w CV, które umożliwiają Twoją identyfikację, w świetle prawa podlegają ochronie, czyli są zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

ochrona danych osobowych w cv

Ochrona danych osobowych w CV - prawa pracownika


Jeśli udostępniasz swoje dane osobowe w CV, musisz być świadomy swoich praw i obowiązków w zakresie ochrony danych. Prawa pracownika w zakresie ochrony danych osobowych są regulowane przez Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych. Zgodnie z regulacjami RODO, pracownik jest zobowiązany do udzielenia świadomej i dobrowolnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez pracodawcę.

Ochrona danych osobowych pracowników jest natomiast kluczowym obowiązkiem każdego pracodawcy. Firmy są zobowiązane do realizacji różnego rodzaju środków bezpieczeństwa i procedur, w celu chronienia prywatności swoich pracowników. Pracodawca musi poinformować pracownika o tym, kto ma dostęp do jego danych oraz czy i kiedy dane są przekazywane podmiotom trzecim. Powinien także zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych pracowników i zapewnić jasną politykę prywatności, dostępną dla wszystkich pracowników.

Pracownicy mają natomiast prawo w dowolnym momencie uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przetwarzanych przez pracodawcę. Mają także możliwość żądania sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych. Prawo do usunięcia danych, czyli tzw. „prawo do bycia zapomnianym” daje możliwość żądania usunięcia swoich danych osobowych. Pracownik ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeśli uzna, że zasady RODO nie są przestrzegane, a jego dane personalne nie są przetwarzane w odpowiedni sposób.

Dane osobowe CV - klauzula RODO


Umieszczenie w CV klauzuli dotyczącej ochrony danych osobowych to dla pracodawcy informacja, że kandydat jest świadomy praw i obowiązków wynikających z ustawy RODO i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych personalnych. Pracodawcy są zobowiązani przestrzegać przepisów RODO i mogą przetwarzać dane osobowe kandydatów tylko wtedy, gdy istnieje do tego jasna podstawa prawna, jaką stanowi pisemna zgoda w CV. Zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak musisz liczyć się z tym, że brak klauzuli RODO w CV będzie wiązać się z natychmiastowym odrzuceniem Twojej kandydatury. Bez niej potencjalny pracodawca nie będzie mógł zapoznać się z Twoim CV ani wykorzystać danych kontaktowych, aby zaprosić Cię na kolejny etap rekrutacji.

Dane osobowe zwykłe i wrażliwe - czym się różnią?

Dane wrażliwe to szczególna kategoria danych osobowych, dotycząca najbardziej osobistej sfery życia każdego człowieka. Zgodnie z art. 9 RODO, dane wrażliwe to dane personalne ujawniające:

 • pochodzenie rasowe lub etniczne,
 • poglądy polityczne,
 • przekonania religijne lub światopoglądowe,
 • przynależność do związków zawodowych, 
 • orientacja seksualna,
 • dane genetyczne,
 • dane biometryczne (wykorzystywane w celu identyfikacji osoby fizycznej),
 • dane dotyczące zdrowia.

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych wyraźne określa ramy prawne dotyczące tego, jakie dane mogą być zbierane i przetwarzane przez pracodawców. Co do zasady dane wrażliwe nie powinny być umieszczane w CV. Pracodawca nie ma prawa żądać danych wrażliwych w procesie rekrutacyjnym, chyba że jest to absolutnie konieczne do oceny zdolności kandydata do pracy na określonym stanowisku lub jeśli jest to wymagane przez prawo. Na przykład, pracodawca może być zobligowany do zbierania pewnych danych w celu zapewnienia równości szans w procesie rekrutacyjnym lub do dostosowania miejsca pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

W jakiej sytuacji dane wrażliwe mogą być wykorzystane w procesie rekrutacyjnym?

Pracodawca może poprosić pracownika o dane wrażliwe jeśli są one niezbędne z perspektywy prawa pracy lub jeśli są one bezpośrednio związane z wykonywanymi obowiązkami. Ponadto kandydat może zostać poproszony o zebranie danych dotyczących rasy lub etnicznej przynależności w celu monitorowania przez pracodawcę równości szans, jednak udzielenie takich informacji powinno być dobrowolne. Aby przetwarzać dane wrażliwe, pracodawca musi uzyskać wyraźną zgodę osoby, której dane dotyczą i zapewnić adekwatne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *