Aktualna klauzula do CV WZÓR – zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO

Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych, znana także jako klauzula RODO do CV to pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez firmę, do której wysyłasz swoje dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na daną ofertę pracy. Jak brzmi aktualna wersja formułki? Czy jej umieszczanie w CV jest obowiązkowe? Co właściwie oznacza “przetwarzanie danych osobowych”? I co zrobić w przypadku aplikowania do firmy zagranicznej? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań, znajdziesz w naszym artykule.

Aktualna klauzula co CV WZÓR - Spis treści:

zgoda na przetwarzanie danych osobowych cv

Klauzula RODO w CV - czym jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych?

Czym jest klauzula? W języku prawniczym oznacza zastrzeżenie, postanowienie lub określenie warunków zawierania umowy. Jednocześnie określa rodzaj i wymiar skutków prawnych występujących w zależności od sytuacji, której ta klauzula dotyczy. Klauzula Rodo to inaczej Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych. Jest zbiorem przepisów prawnych, które mają na celu ochronę prywatności i danych osobowych osób fizycznych na terenie całej Unii Europejskiej.

Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych funkcjonuje również pod nazwą GDPR, co jest skrótem od General Data Protection Regulation. Ten akt prawny wszedł w życie 25 maja 2018 r. Klauzula RODO musi pojawić się wszędzie tam, gdzie zbierane są dane osobowe, a więc również w procesie rekrutacji pracowników. Chociaż wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jeśli nie zawrzesz jej w swoim życiorysie, musisz liczyć się z tym, że Twoja aplikacja zostanie z góry odrzucona.

Umieszczenie klauzuli RODO w CV jest niezbędne, aby pracodawca mógł zapoznać się z Twoim CV i wykorzystać dane osobowe na cele rekrutacji. Klauzula RODO daje pracodawcy prawo do przechowywania i wykorzystywania Twoich danych osobowych i kontaktowych. Oznacza to, że bez wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, osoba rekrutująca nie będzie mogła się z Tobą skontaktować. Twoje dane zostaną usunięte i nie będą przechowywane ani wykorzystywane przez pracodawcę.

Chcesz CV, które pomoże znaleźć Ci prace?

Jak brzmi aktualna klauzula do CV? Gotowy wzór klauzuli RODO

Szukając pracy i wysyłając dokumenty aplikacyjne, upewnij się, że w Twoim CV znajduje się aktualna wersja klauzuli RODO. Ponieważ nie istnieje jedna, ogólnie przyjęta formułai RODO, możesz posłużyć się uproszczoną formułką:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (nazwa firmy) w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Możesz także wykorzystać dłuższą wersję klauzuli, która zawiera podstawę prawną:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Prawo nie wymaga, aby w klauzuli wskazana została podstawa prawna. Najważniejsze, aby zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawarta w Twoim CV spełniała warunki wskazane w RODO. Według ustawy administrator musi być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Pisemna zgoda musi być sformułowana w sposób prosty i zrozumiały dla każdej ze stron.

Klauzula CV RODO wzór dla przyszłych procesów rekrutacyjnych

Wymienione wcześniej formułki stosuje się w przypadku pojedynczej rekrutacji. Jeśli chcesz wziąć udział w rekrutacji na inne stanowiska, w ramach tej samej firmy, albo zależy Ci na tym, żeby Twoje CV było brane pod uwagę w przyszłych naborach kandydatów, wykorzystaj następujący wzór:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Spersonalizowana klauzula RODO w CV

Przeglądając oferty pracy, możesz natknąć się na ogłoszenia, w których pracodawca prosi o zamieszczenie w CV dedykowanej klauzuli RODO. W spersonalizowanej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych znajdują się zazwyczaj dane pracodawcy. Tego rodzaju praktyki stosuje się przede wszystkim w dużych przedsiębiorstwach. Jeśli pracodawca wymaga zastosowania spersonalizowanej klauzuli, nie zapomnij dokładnie zapoznać się z jej treścią. Tego rodzaju klauzula RODO może na przykład zawierać informacje o zgodzie na przetwarzanie danych w ramach przyszłych rekrutacji – musisz więc uważnie przeczytać klauzulę i zaakceptować jej treść.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych… czyli na co?

Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych ma dwa główne zadania. Z jednej strony umożliwia pracodawcy przetwarzanie Twoich danych w sposób zgodny z prawem. Z drugiej, na mocy Ustawy o ochronie danych osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r., chroni Twoje dane osobowe i zapewnia prawo do prywatności. Zgodnie z RODO udzielona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi być:

 • dobrowolna,
 • konkretna,
 • świadoma,
 • specyficzna, czyli udzielona w ramach konkretnej sytuacji, wymagającej użycia danych, a jej wycofanie powinno być łatwe dla użytkownika.

Oznacza to między innymi, że treść klauzuli powinna być dla Ciebie zrozumiała. Według tekstu ustawy RODO “dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o osobie fizycznej. Pracodawca nie może zażądać od Ciebie podania danych, które nie mają wpływu na jakość wykonywanej pracy, takich jak stan cywilny, wyznanie, narodowość, poglądy polityczne itd. Zakres danych osobowych, które może uzyskać pracodawca, określa Kodeks Pracy. Są to:

 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • dane kontaktowe – adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
 • wykształcenie,
 • kwalifikacje zawodowe.

“Przetwarzanie” odnosi się natomiast do wszystkich operacji, jakim poddawane są Twoje dane osobowe – zbierania, porządkowania, przechowywania, modyfikowania, pobierania, wykorzystywania, czy też rozpowszechniania. Zamieszczając w CV oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru, pracownik godzi się na przeprowadzanie przez administratora danych operacji na jego danych. Administratorem danych osobowych w rekrutacji jest pracodawca i to on odpowiada za ich bezpieczeństwo. Dostęp do danych osobowych kandydatów biorących udział w rekrutacji mogą mieć tylko osoby upoważnione.

Klauzula RODO w procesie rekrutacyjnym - obowiązek informacyjny pracodawcy

Rekrutując nowych pracowników, każda firma musi spełnić wobec kandydatów tzw. “obowiązek informacyjny”. Jako administrator danych osobowych pracodawca musi poinformować osoby aplikujące na dane stanowisko o tym, w jakim celu i zakresie będzie przetwarzał ich dane. W ogłoszeniu o pracę powinna znaleźć się klauzula RODO dla pracowników, zawierająca:

 • pełną nazwę i adres swojej siedziby,
 • cel przetwarzania danych oraz podstawę prawną,
 • okres, przez który dane będą przetwarzane,
 • informacje o przysługujących prawach do żądania dostępu do danych,
 • informacje o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie,
 • informacje o prawie wniesienia skargi do Prezesa UODO,
 • informacje o dobrowolności lub obowiązku podania danych i konsekwencjach ich niepodania.

 

Klauzula RODO po angielsku - kiedy trzeba dodać ją do CV?

Chociaż rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej, a także w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tylko w niektórych państwa dodanie klauzuli RODO do dokumentów aplikacyjnych jest obowiązkowe tak, jak w Polsce. Kiedy dodanie klauzuli do CV w języku obcym jest niezbędne? Gdy aplikujesz do zagranicznej firmy z siedzibą w Polsce, w Twoim CV musi znaleźć się klauzula RODO, ponieważ taką firmę obowiązują polskie przepisy prawne.

Aktualna klauzula RODO po angielsku:

I agree to the processing of personal data provided in this document for realising the recruitment process pursuant to the Personal Data Protection Act of 10 May 2018 (Journal of Laws 2018, item 1000) and in agreement with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).

Aktualna klauzula CV po niemiecku:

Hiermit gebe ich meine Einwilligung zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für die notwendigen Zwecke des Bewerbungsprozesses gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO - gdzie umieścić klauzulę w CV?

Klauzula RODO do CV powinna znaleźć się na samym dole dokumentu. Osoba rekrutująca, sprawdzając, czy w Twojej aplikacji znajduje się zgoda na przetwarzanie danych osobowych, będzie szukać jej na dole strony. Jeśli Twoje CV liczy więcej niż jedną stronę A4, możesz dodać klauzulę na każdej stronie dokumentu. Zazwyczaj klauzulę zapisuje się mniejszą czcionką. Można także zastosować kursywę. 

aktualna klauzula rodo

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych CV - najważniejsze informacje

 1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru, czyli klauzula RODO do CV umożliwia Ci wzięcie udziału w rekrutacji. 
 2. Brak klauzuli RODO lub nieaktualna treść klauzuli w CV zobowiązuje pracodawcę do usunięcia Twoich danych. Nie będzie on mógł zapoznać się z aplikacją, przechowywać danych osobowych, ani skontaktować z Tobą. 
 3. Nie istnieje jedna, powszechnie obowiązująca wersja klauzuli RODO. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być sformułowana w dowolny sposób, jednak zastosowanie przedstawionych wcześniej formułek daje Ci pewność, że pracodawca nie odrzuci Twojej aplikacji ze względu na błędnie sformułowaną klauzulę. 
 4. Jeśli chcesz, aby Twoje CV było brane pod uwagę w trakcie przyszłych rekrutacji, musisz określić to w klauzuli RODO. 
 5. Pracodawca może poprosić Cię o dodanie do CV spersonalizowanej wersji klauzuli RODO. W takim przypadku dokumenty zawierające inne warianty zgody na przetwarzanie danych osobowych będą odrzucane. 
 6. Klauzula RODO umieszczana jest na samym dole CV. 
 7. Na pracodawcy ciąży obowiązek informacyjny. Musi on poinformować kandydatów na dane stanowisko o tym, kto będzie administratorem ich danych osobowych, w jaki sposób dane będą przetwarzane oraz w przez jaki czas będą przechowywane. 
 8. Wysyłając CV w języku obcym do zagranicznej firmy z siedzibą w polsce, musisz umieścić w dokumencie przetłumaczoną wersję zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 9. Klauzula poufności nie jest tym samym co klauzula RODO. Klauzula o poufności jest zawierana pomiędzy stronami podejmującymi współpracę, a jej zadaniem jest ochrona poufnych danych o przedsiębiorstwie. 

Chcesz CV, które pomoże znaleźć Ci prace?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *